Innovation og forretningsudvikling

Når virksomheden er optaget af at booste og styrke arbejdet med
fornyelse af produkter eller produktionsprocesser, så kan løsningen
til bedre succes være at finde i de interne arbejdsprocesser i
virksomheden. Her ligger ofte nøglen til at skabe vækst og bedre
produktivitet uden de store omkostninger.De fleste virksomheder savner sjældent ideer til forbedringer,
men sagen er at mange ideer lider en krank skæbne i hverdagens
travlhed og får ikke den fornødne bearbejdning, så de bliver til
gevinst for virksomhedens bundlinje. Indarbejdede rutiner og
vanetænkning er oftest de vigtigste barrierer for mere produktive
arbejdsgange og skabelsen af innovative miljøer.Mine kerneydelser, som kan fungere hver for sig eller i en
aftalt kombination:1. Vækstdrive - en metode til at styrke innovative
arbejdsprocesser2. Scenarieværksted - metode, der fremmer fælles forståelse af
kunder og marked3. Synliggørelse af profilkunder - et intern udviklingsforløb,
der fokuserer relationen til kernekunder1. VækstdriveVækstdrive er en ny og effektiv metode til at udnytte upåagtede
muligheder - udviklet specielt til små og mellemstore virksomheder
i Danmark.Vækstdrive bruges til at afdække de vækstmuligheder i
virksomheden, som af forskellige årsager ikke er blevet udnyttet
fuldt ud - typisk fordi driftens daglige udfordringer har taget al
opmærksomhed. Med metoden udpeges uopdyrkede produkt- eller
markedsmuligheder, og de mest lovende af dem udses til mål for en
særlig indsats.Vækstdrive metoden er gennemprøvet i mange brancher og der er
velbeskrevne cases og erfaringer at forholde sig til. Jeg har med
succes anvendt metoden for ledergrupper i mindre virksomheder -
primært landbrugLink til værktøjer i VækstdriveLink til artikel om Vækstdrive fra Gartnertidende 20092. Scenarie værkstedScenarie værkstedet bruger jeg som en særlig aktivitet i
udviklingsprocesser. Den bidrager til analysen og forståelse for de
omgivelser, virksomheden befinder sig i. Scenarieprocessen er en
struktureret tilgang til at ledelse og nøglemedarbejdere får
auditeret omgivelserne og skabt fælles billeder af fremtiden.
Processen medvirker til at udfordrer de gængse forestillinger om
omgivelser, konkurrenter og kunder og bidrager til at se sin

egen virksomhed i et mere klart lys. Ofte viser det sig at
resultatet senere kan bruges til at formidle strategien til
interessenterne i en attraktiv, levende story telling, der
fænger.3. Synliggørelse af profilkunderFor mange mindre virksomheder er afhængigheden af få store
nøglekunder en konkret og til tider også truende realitet. Og ved
vi i det hele taget nok om disse få storkunder og deres
udviklingsplaner - ikke bare i ledelsen, men også hos
nøglemedarbejdere i virksomheden. Har vi tilsammen et afbalanceret
syn på dem, så vi kan fokusere vores interne arbejde med innovation
af produkter og arbejdsprocesser.Så jo bedre virksomheden ser og forstår nøgle kundernes
situation og ikke mindst deres fremtid og markedssituation, jo
bedre kan ledelsen løbende tage bestik af nye og innovative ideer
og vurdere deres bidrag til at bevare virksomhedens position i
værdikæden.Til den type opgaver bruger jeg gerne en video med præsentation
af en til to af nøglekundernes virksomhed fortalt via interview med
ledelsen af dem. Det er en konkret måde i kort form at synliggøre
nøglekundens opfattelse af markedssituationen og kommende
udfordringer. En sådan video er et godt værktøj til at skabe en
dynamisk ramme om en udviklingsdag for nøglemedarbejdere med fokus
på innovation og indsatsområder. Det afgørende er jo at bevare
styrken i samarbejdsrelationen. Videoen særlige styrke er at den
trækker personerne bag kunderne helt frem, så vi bedre kan forholde
os til dem - uden at de er tilstede - rent fysisk.Jeg har bl.a. eksempel på en 15 min. video med præsentation af
tre landbrug, som er brugt på intern udviklingsdag for
nøglemedarbejdere i en konsulentvirksomhed som afsæt for at drøfte
udvikling af samarbejdsform med deres leadusere.