Projektudvikling og fundraising

Ideer til udvikling af nye produkter og processer fortjener at
blive bearbejdet allerede i idefasen, for at blive gjort grydeklar
til en intern screening og undersøgelse af om der er en business
case.Idemodning kan fremmes ved at tilbyde medarbejderen, ideholderen
en ekstern sparring på perspektiver og relevans for virksomheden.
Ofte løses den opgave som en sideeffekt af en undersøgelse af
relevante muligheder for medfinansiering af
udviklingsomkostninger.  Resultatet af den screening udmønter
sig i et projektoplæg. Det er grundlaget for en efterfølgende
projektansøgning, hvis ledelsen finder projektideen lovende.Link til to virksomhedsrettede offentlige tilskudsordningerTilskudsguiden på www. vaekstguiden.dkSpecielle landbrugsrettede ordninger på href="http://www.ferv.fvm.dk/tilskudsguide">www.ferv.fvm.dk/tilskudsguide