Teamet i fokus

En fastlåst omgangsform i teamet, erkendt eller blot fornemmet
er ofte barrieren der bremser arbejdet og forøger risiko for
overskridelse af deadlines. Fornemmelserne for at der er et problem
kommer til udtryk, når teamet bruger unødig meget tid på
forberedelser og kvalitetssikring, som ikke modsvarer en målbar
effekt, når resultatet møder virkeligheden.

Og fremadrettet kan den type barrierer skabe manglende vilje og
mod hos ledelsen til at investere tid og penge til de komplekse
udviklingsopgaver.

Løsningen - den der åbner for et nyt spor i teamet findes ofte via
gruppen selv, når den får hjælp til at skabe et bedre internt
sammenspil. Og ikke mindst få bedre indbyrdes aftaler om
forventninger til hinandens forberedelse og til overholdelse af
aftaler. Forbedringen skabes sammen med teamet, samt via individuel
coaching. Med enkel hjælp udefra kan teamet derefter selv finde
frem til deres unikke "Vital Space" - den arbejdsform, som giver
mening og større engagement hos dem alle.

En gruppe/team der søger deres "Vital Space" kan være:• Ledergruppen, som søger inspiration til at skabe bedre og
mere produktive møder• Netværksgruppen, som søger hjælp til at få gruppens etableret
og aftalt arbejdsformen (dens grundlov)• Erfa-gruppen eller netværksgruppen, som søger hjælp til at
skabe fornyet dynamik og engagement• Bestyrelsen eller Advisory Board, som søger hjælp til
at skabe ny dynamik i mødeformen• Arbejdsteamet, som søger bedre måder at yde
hinanden kollegial vejledning og feed back• Arbejdsteamet, som skal introduceres til nye måder
at strukturere deres arbejde, f.eks. kundesamtalen eller
rådgivningen af kunderInspirationsmaterialeVital Space er et begreb som er beskrevet herInspiration til udvikling af dit advisory board findes her