Kurser og konferencer

Interne workshops, kurser og konferencer, studieture ser jeg som vigtige elementer til at fremme engagement og motivation hos medarbejdere. Godt
tilrettelagte aktiviteter skaber drive og fremdrift i udviklingsforløb og sikrer at nye tiltag bliver forankret i virksomhedens hverdag. Kvalitet og
involvering er kodeord for mig, når jeg designer aktiviteter, som skal give effekt. Og til en effekt hører at arrangementet gør indtryk og efterfølgende er værd at fortælle andre om

Som erfaren arrangør og planlægger søger jeg at skabe det unikke arrangement i en kombination de bedste og mest effektfulde virkemidler fra forskellige typer af møder - hvad enten det hentes fra forskerkonferencen eller fra det ultimativt deltagerstyrede Open Space.


Når coaching er midlet

Med enkle midler kan jeg give de ansvarlige for virksomhedens kompetenceudvikling inspiration og nye forståelser til selv at forbedre deres arbejde. Det hvad enten det drejer sig om planlægning af interne kurser, seminarer eller konferencer. Eller det drejer sig om analyse af en medarbejdergruppes behov for kompetenceudvikling eller hjælp til at få omsat nye og uafprøvede ideer til et programforløb.,

Coaching kan også være midlet til medarbejderen, der søger sparring og hjælp til at strukturere et foredrag, undervisningsforløb eller blot konkrete værktøjer til rollen som procesleder i workshops. Via sparring og konkret vejledning får den enkelte medarbejder en større personlig sikkerhed i sin fremtoning og bedre fornemmelse for, hvad der skal til for at udtrykke sig klart og forståeligt.

Tidligere opgaver

  • FPM - et praktisk oritenteret lederudviklingskursus for produktionsmanagers på danske landbrug i Østeuropa. Siden 2010
  • Studietur for Finnøy Næringsforening i Danmark, Vejen Kommune. Maj 2012
  • Økonomikonference 2010 for Videncenter for Landbrug | Økonomi
  • Vikarservice kursusvirksomhed for ansatte ledere og medarbejdere - ansvarlig for udbud og drift 2007 - 2010
  • Arbejdsleder og coach - et lederudviklingsforløb for landmandspar afholdt i Tyrkiet 2005-2007
  • Vækstdrive certificering for rådgivere i Dansk Landbrugsrådgivning - 2010 i samarbejde med New Milestone
  • Projektleder i landdistriktsudvikling - et kursus i brug af værktøjer til projektudvikling for rådgivere som arbejder med landdistriktsudviklings opgaver. (2005
  • Konferenceplanlægger af talrige årsmøder for Foreningen af Danske landbrugskonsulenter